Agencija za konsalting i menadžment

ATLAS - QMS Paraćin

Napravite iskorak unapred, uredite i unapredite Vaše poslovanje u skladu sa zahtevima najnovijih verzija ISO standarda, primenite savremene alate i tehnike u upravljanju Vašim proizvodno-poslovnim sistemima i budite u prednosti u odnosu na Vašu konkurenciju.

O NAMA


O NAMA
ATLAS - QMS, Agencija za konsalting i menadžment iz Paraćina je osnovana sa željom da stručnim savetima i radom svojih konsultanata doprinese razvoju i unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća, sa fokusom na ona preduzeća čiji se strateški ciljevi poklapaju sa oblastima naših usluga.
 
Konsultanti su inženjeri sa višegodišnjom profesionalnom praksom u privrednoj delatnosti na polju upravljanja kvalitetom i životnom sredinom. Svoje znanje i iskustvo koristimo u pružanju stručne pomoći vezane za usaglašavanje postojećeg načina poslovanja naših klijenata sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP i ISO 22000:2018, kao i primene naprednih tehnika i alata u organizaciji poslovanja za njihov dalji razvoj i kontinualnu održivost.
 
Pružanjem pomoći u implementaciji sistema menadžmenta u cilju napredovanja malih i srednjih preduzeća, želimo da budemo deo tima društveno odgovornih ljudi koji teže ka boljem kvalitetu života i koji će svojim radom dati mali doprinos unapređenju opštih interesa društvene zajednice, čineći na taj način naše okruženje boljim mestom za život svih nas.

Usluge su namenjene svima onima koji žele da na pravi način uspostave zaista efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću na radu i bezbednošću hrane, tako da imaju konkretne koristi od sistema za postizanje dugoročnog održivog poslovanja svoje organizacije.
 
 Pružamo usluge iz oblasti:
 • Projektovanje, implementacija i održavanje sistema menadžmenta QMS, EMS, OHSAS i HACCP
 • Reinženjering i optimizacija poslovnih procesa
 • Savetovanje i izrada projekata iz oblasti zaštite životne sredine
 • Upravljanje hemikalijama - usluge licenciranog savetnika za hemikalije
 • Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - usluge licenciranog lica za BZR.
 • Ostale usluge (uključuje predloge za nove usluge ili za neku od kombinovanih usluga koje možemo prilagoditi Vašoj organizaciji).

 Nudimo 
                                                                           
 • Mogućnost eksternog angažovanja za poslove upravljanja menadžment sistemima (kvalitetom, ZŽS i BZR), upravljanju hemikalijama i bezbednošću na radu.
 • Ispunjenje Vaših obaveza u pogledu usklađivanja sa zahtevima zakonskih propisa iz oblasti ZŽS, BZR, upravljanje hranom i upravljanje hemikalijama.
 • Angažovanje stručnih saradnika i saradnju sa relevantnim naučnim i državnim Institucijama i organima, u zavisnosti od potrebe klijenta.
 • Povoljnu cenu usluga i pogodnost u plaćanju.

Mi smo

 • Brzi i efikasni na zahtev klijenta.
 • Efektivni u ispunjenju dogovorenih projektnih zadataka.
 • Posvećeni - pružamo konkretne savete prilagođene specifičnim potrebama klijenta
 • Odgovorni i tačni u poštovanju preuzetih obaveza i rokova
 • Pouzdani - poštujemo pravila o poverljivosti podataka.

Usluge podešavamo potrebama korisnika, što znači da ne postoji jedinstveno rešenje za sve, već nastojimo da identifikujemo i analiziramo zahteve svakog našeg korisnika ponaosob.
U Agenciji su povremeno u zavisnosti od potrebe posla, angažovani konsultanti-saradnici multidisciplinarnog obrazovnog profila sa iskustvom.

Ukoliko želite da

Kontinulano unapređujete kvalitet Vaših proizvoda i usluga sa ciljem da zadovoljite sve potrebe i očekivanja Vaših klijenata, poštujete zakonske propise, lakše dođete do potrebnih dozvola, povećate svoj profit smanjenjem troškova i optimizacijom resursa, imate zadovoljnog i motivisanog radnika, unapređujete Vaše poslovne odnose povećanjem svog učešća na tržištu, poboljšate imidž, olakšate izvoz i saradnju sa inostranim partnerima, zadržite ili povratite svoju konkurentnost u uslovima veoma promenljivog poslovnog okruženja sa visokim stepenom neizvesnosti i rizika.

Atlas-QMS Agencija za konsalting i menadžment Vam može u tome pomoći!

Usluge


Projektovanje, implementacija, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta - QMS, EMS, OHSAS i HACCP

Više

Reinženjering i optimizacija poslovnih procesa

Više

Savetovanje i inženjering iz oblasti zaštite životne sredine

Više

Upravljanje hemikalijama u organizaciji - usluge licenciranog savetnika za hemikalije

Više

Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - usluge licenciranog lica za BZR.

Više

Ostale usluge - uključuje predloge za nove usluge ili za neku od kombinovanih usluga koje možemo prilagoditi Vašoj organizaciji

ISO STANDARDI


ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001:2015

Sistem životnom sredinom

ISO 45001:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

HACCP

Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke

ISO 22000:2018

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

BRC FOOD SAFETY

Globalni standard za bezbednost hrane

kadrovi


Marina Stefanović

Vlasnik i vodeći konsultant

Posedujem široki opseg obuka i višegodišnje radno iskustvo u privrednoj delatnosti na polju upravljanja kvalitetom u svim fazama proizvodnog procesa od ulaznih materijala do gotovih proizvoda u proizvodnom pogonu, odlično poznavanje zahteva EMS, QMS, IMS sistema i ISO sertifikacije i usaglašavanje poslovanja sa zahtevima standarda (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001/ISO 45001, HACCP/ISO 22000), izrade radnih procedura i uputstava kao i usklađivanje poslovanja sa zakonskom regulativom i internim standardima kompanije. Dugogodišnja angažovanost u Tehničkim komisijama za donošenje nacionalnih standarda u Institutu za Standardizaciju Srbije i potpuna informisanost o važećim standardima, usklađivanju nacionalnih propisa sa EU Direktivama, mi je omogućila da kao “stakeholder” utičem na donošenje onih standarda koji su u interesu kompanije.

Kontakt


 • Vojvode Mišića 66, Paraćin, Srbija
 • Adresa za poštu: Josifa Pančića 19, Paraćin, Srbija PAK: 590966