ISO 14001:2015


ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 - Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS - Environmental Management System)  

Ovaj standard omogućava organizacijama da izbegnu, smanje ili kontrolišu štetne uticaje na životnu sredinu koje mogu da prouzrokuju svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, ostvare usklađenost sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima i pomognu u stalnom poboljšavanju svojih učinka/performansi ZŽS.

Pomaže organizacijama da rade na prevenciji i smanjenju zagađenja životne sredine i time pokažu odgovorno ponašanje za očuvanje prirodnih resursa, planete Zemlje i doprinesu životu ljudi u zdravijoj sredini.

Ovaj standard se veoma lako integriše sa drugim standardima jer prati obaveznu strukturu u skladu sa usvojenim Anex SL ISO/IEC Direktivom.

Od septembra 2015. godine ovaj standard je značajno revidiran, a nova verzija je obavezna prilikom sertifikacije od septembra 2018. godine.