ISO 22000:2018


ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane 

Ovaj standard je prvobitno razvijen je od strane korisnika i jeste zahtev za svaku organizaciju koja je direktno ili indirektno uključena u lanac hrane bez obzira na njenu veličinu. Ovim standardom se preciziraju uslovi po bezbednost hrane kako bi se osiguralo da je hrana u vreme kad je ljudi konzumiraju bezbedna.

Standard zahteva da se kontrola opasnosti unutar organizacije sprovodi primenom efektivnih preduslovnih programa PRP, operativnih preduslovnih programa OPRP i HACCP planova. Pomaže organizacijama da na sistematski način upravljaju bezbednošću hrane i pokažu svoju sposobnost da upravljaju opasnostima po bezbednost hrane u trenutku njihove potrošnje od strane ljudi.

Ovaj standard se može uvesti i primeniti nezavisno od drugih standarda, ali se može i sa njima integrisati s obzirom da sadrži veliki broj zajedničkih zahteva.

U junu 2018. godine objavljena je nova verzija ovog standarda. Revidirani standard prevazilazi klasične HACCP principe povećavajući fokus na elementima rizika pri proizvodnji hrane, kako bi se lanac snabdevanja hrane mogao šire sagledati.