ISO 9001:2015


ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 - Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS - Quality Management System) 

Ovaj standard je prepoznatljiv svuda u svetu i predstavlja osnovni upravljački standard primenljiv u svim tipovima organizacija bez obzira kojom se delatnošću bave. 

Zasnovan je na 7 menadžment principa koji su osnova za uspešno poslovanje. Primenjuje se i kao sredstvo za modernizaciju procesa u organizacijama i postizanje efikasnosti u onome što rade. Pruža okvir za realizaciju proizvoda/usluga koji su u skladu sa očekivanjima i potrebama kupca. Kupci danas ne samo da očekuju proizvod visokog kvaliteta, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede takve proizvode ili pruži odgovarajuće usluge.

Pomaže organizacijama:

  • Da se prilagode svetskom tržištu, koje se konstantno menja
  • Povećava sposobnost kompanije da zadovolji sve strožije zahteve svojih klijenata sa ponudom proizvoda i usluga standardno dobrog kvaliteta
  • Pruža određeni stepen međusobnog poverenja poslovnim partnerima.
  • Obezbede sebi koherentnost za razvoj i održivi uspeh. 

Često se ovaj standard uvodi kao prvi, osnovni menadžment sistem na koji se lako nadograđuju ostali standardi sa kojima se lako i integriše.

Od septembra 2015 godine ovaj standard je značajno revidiran, a nova verzija je obavezna prilikom sertifikacije i resertifikacije od septembra 2018 godine.