Marina Stefanović


Marina Stefanović
Vlasnik i vodeći konsultant

Posedujem široki opseg obuka i višegodišnje radno iskustvo u privrednoj delatnosti na polju upravljanja kvalitetom u svim fazama proizvodnog procesa od ulaznih materijala do gotovih proizvoda u proizvodnom pogonu, odlično poznavanje zahteva EMS, QMS, IMS sistema i ISO sertifikacije i usaglašavanje poslovanja sa zahtevima standarda (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001/ISO 45001, HACCP/ISO 22000), izrade radnih procedura i uputstava kao i usklađivanje poslovanja sa zakonskom regulativom i internim standardima kompanije. Dugogodišnja angažovanost u Tehničkim komisijama za donošenje nacionalnih standarda u Institutu za Standardizaciju Srbije i potpuna informisanost o važećim standardima, usklađivanju nacionalnih propisa sa EU Direktivama, mi je omogućila da kao “stakeholder” utičem na donošenje onih standarda koji su u interesu kompanije.

Ključne kompetencije konsultanta, relevantne za pružanje usluga

Marina Stefanović

OBRAZOVANJE

Dipl. inž. hemijske tehnologije

Tehnološko-Metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu

RADNO ISKUSTVO

 • Dugogodišnja profesionalna praksa u privrednoj delatnosti na polju upravljanja kvalitetom - kontrole kvaliteta u svim fazama proizvodnog procesa od ulaznih materijala do gotovih proizvoda kao i osiguranja kvaliteta.
 • Odlično poznavanje zahteva najnovijih verzija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti na radu i bezbednost hrane, kao višegodišnji imenovani Predstavnik Rukovodstva za Integrisani sistem menadžmenta (IMS) u kompaniji.
 • Predavač na obukama zaposlenih iz oblasti primene zahteva standarda i održavanja menadžment sistema i obukama za interne proverivače.
 • Učestvovanje u projektima iz oblasti zaštite životne sredine kao što su: IPPC dozvola, vodna dozvola, upravljanje otpadom, studije procene uticaja na životnu sredinu, EKO znak/čistija proizvodnja, dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada, radni plan postrojenja za upravljanje otpadom, identifikacija i postupanje sa hemikalijama (izrada izvoda MSDS, dosijea za hemikalije i upis u registar hemikalija, uputstava sa merama za postupanje u slučaju akcidenata…)
 • Dobro poznavanje zahteva standarda za bezbednost hrane. Kao vođa Tima za HACCP/ISO 22000 u kompaniji, bila odgovorna za implementaciju, razvoj i unapređenje sistema upravljanja bezbednošću hrane, primenu zahteva globalnog BRC standarda za bezbednost hrane, uz osiguranje privrženosti GHP-u u proizvodnim pogonima i magacinima gotovih proizvoda. Organizacija i kontrola DDD usluge.

*

 • Eksterni proverivač sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS Lead Auditor, ISO 14001)
 • Interni proverivač sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednošću hrane, ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2015, HACCP
 • Interni proverivač sistema menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000:2005
 • Obučeni predavač za primenu savremenih tehnika i alata u upravljanju proizvodno-poslovnim procesimakaizen, 5S, sugestija zaposlenih, 8D, 5 Why, FMEA, Lean Six Sigma
 • Učešće u regionalnoj međunarodnoj ISO radionici “Increasing Consensus & Stakeholder Engagement”
 • Odlično ponavanje osnova međunarodne, evropske i nacionalne standardizacije
 • Član nacionalnih komisija za standarde u Institutu za Standardizaciju Srbije (ISS)
 • Nacionalna Tehnička Komisija, KS Z183 – Upravljanje otpadom. 
 • Nacionalna Tehnička Komisija, KS Z261-5 – Ambalaža.

Sertifikati i licence konsultanata za obavljanje aktivnosti su dostupni na zahtev.