O NAMA


O NAMA
ATLAS - QMS, Agencija za konsalting i menadžment iz Paraćina je osnovana sa željom da stručnim savetima i radom svojih konsultanata doprinese razvoju i unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća, sa fokusom na ona preduzeća čiji se strateški ciljevi poklapaju sa oblastima naših usluga.
 
Konsultanti su inženjeri sa višegodišnjom profesionalnom praksom u privrednoj delatnosti na polju upravljanja kvalitetom i životnom sredinom. Svoje znanje i iskustvo koristimo u pružanju stručne pomoći vezane za usaglašavanje postojećeg načina poslovanja naših klijenata sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP i ISO 22000:2018, kao i primene naprednih tehnika i alata u organizaciji poslovanja za njihov dalji razvoj i kontinualnu održivost.
 
Pružanjem pomoći u implementaciji sistema menadžmenta u cilju napredovanja malih i srednjih preduzeća, želimo da budemo deo tima društveno odgovornih ljudi koji teže ka boljem kvalitetu života i koji će svojim radom dati mali doprinos unapređenju opštih interesa društvene zajednice, čineći na taj način naše okruženje boljim mestom za život svih nas.

Usluge su namenjene svima onima koji žele da na pravi način uspostave zaista efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću na radu i bezbednošću hrane, tako da imaju konkretne koristi od sistema za postizanje dugoročnog održivog poslovanja svoje organizacije.
 
 Pružamo usluge iz oblasti:
 • Projektovanje, implementacija i održavanje sistema menadžmenta QMS, EMS, OHSAS i HACCP
 • Reinženjering i optimizacija poslovnih procesa
 • Savetovanje i izrada projekata iz oblasti zaštite životne sredine
 • Upravljanje hemikalijama - usluge licenciranog savetnika za hemikalije
 • Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - usluge licenciranog lica za BZR.
 • Ostale usluge (uključuje predloge za nove usluge ili za neku od kombinovanih usluga koje možemo prilagoditi Vašoj organizaciji).

 Nudimo 
                                                                           
 • Mogućnost eksternog angažovanja za poslove upravljanja menadžment sistemima (kvalitetom, ZŽS i BZR), upravljanju hemikalijama i bezbednošću na radu.
 • Ispunjenje Vaših obaveza u pogledu usklađivanja sa zahtevima zakonskih propisa iz oblasti ZŽS, BZR, upravljanje hranom i upravljanje hemikalijama.
 • Angažovanje stručnih saradnika i saradnju sa relevantnim naučnim i državnim Institucijama i organima, u zavisnosti od potrebe klijenta.
 • Povoljnu cenu usluga i pogodnost u plaćanju.

Mi smo

 • Brzi i efikasni na zahtev klijenta.
 • Efektivni u ispunjenju dogovorenih projektnih zadataka.
 • Posvećeni - pružamo konkretne savete prilagođene specifičnim potrebama klijenta
 • Odgovorni i tačni u poštovanju preuzetih obaveza i rokova
 • Pouzdani - poštujemo pravila o poverljivosti podataka.

Usluge podešavamo potrebama korisnika, što znači da ne postoji jedinstveno rešenje za sve, već nastojimo da identifikujemo i analiziramo zahteve svakog našeg korisnika ponaosob.
U Agenciji su povremeno u zavisnosti od potrebe posla, angažovani konsultanti-saradnici multidisciplinarnog obrazovnog profila sa iskustvom.