Usluge


Projektovanje, implementacija, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta - QMS, EMS, OHSAS i HACCP

Više

Reinženjering i optimizacija poslovnih procesa

Više

Savetovanje i inženjering iz oblasti zaštite životne sredine

Više

Upravljanje hemikalijama u organizaciji - usluge licenciranog savetnika za hemikalije

Više

Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu - usluge licenciranog lica za BZR.

Više

Ostale usluge - uključuje predloge za nove usluge ili za neku od kombinovanih usluga koje možemo prilagoditi Vašoj organizaciji